Chuyển nhượng 28.733,9m2 kho xưởng trung tâm quận Kiến An

  Nhu cầu chuyển đổi mục đích cần chuyển nhượng lại kho xưởng vẫn còn sử dụng tốt tại quận Kiến An Hải Phòng.

  – Diện tích 28.733,9 m2 bao gồm nhiều nhà xưởng

  – Pháp lý rất rõ ràng, đất sản xuất thương mại dịch vụ

  – Niêm hạn còn dài, có thẻ gia hạn

  – Vị trí di chuyển thuận tiện, giao thông, cơ sở hạ tầng đồng bộ

  Liên hệ 097351458 để gặp trực tiếp chủ