Cần mua đất mặt đường văn quang thị trấn trường sơn

Cần mua đất mặt đường văn quang thị trấn trường sơn

An lão hải phòng ko quan trọng hướng

Diện tích 4X25 5×20 càng lớn càng tốt