Cần chuyển nhượng mấy lô đất đấu giá cửa trại đã có bìa đỏ giá tốt.

Có 4 lô đấu giá cửa trại đã có bìa đỏ giá tốt nhất.

2 lô 09, 11 dãy lk15 ngang 5×15 hướng tây nhìn sang phía nhà dân.$$ 2 tỷ 2 có gia lộc cho khách hàng thiện chí.

2 lô 12, 14 lk 35 hướng bắc lô giáp góc vị trí đắc địa giá tốt 2 tỷ 250 có gia lộc.

Ngoài ra còn rất nhiều sản phẩm khác người đặt hàng có nhu yếu xin liên hệ.