Bán lô GÓC đường nhựa oto ra vào ở Thuận Thiên Kiến Thụy

  𝐏𝐇𝐔́𝐂 𝐀𝐍 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐛𝐚́𝐧 𝐥𝐨̂ 𝐆𝐎́𝐂 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐨 đ𝐞̣𝐩 𝐠𝐚̂̀𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝟒𝟎𝟓, 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐔́𝐜 𝟐, 𝐊𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐡𝐮̣𝐲

  🔥Diện tích đất: 𝟏𝟏𝟔 𝐦𝟐 ( 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝟓 𝐦)

  Hướng 𝐓𝐚̂𝐲 (hợp 𝐓𝐚̂𝐲 𝐓𝐮̛́ 𝐓𝐫𝐚̣𝐜𝐡)

  ‼️Nằm trên 𝒎𝒂̣̆𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒓𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒏 12𝒎 và 𝟏𝟓𝐦 đường thông thoáng. 𝑶̂𝒕𝒐̂ 𝒕𝒓𝒂́𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒕𝒉𝒐𝒂̉𝒊 𝒎𝒂́𝒊,

  💥Xung quanh dân đông 𝒂𝒏 𝒏𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒐̂́𝒕

  ‼️Cách Mẫu giáo 30m, trường cấp 1 cấp 2 100m

  Cách chợ 100m, Ủy Ban 150m

  Cách trục chính đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟒𝟎𝟓 𝟏𝟎𝟎𝐦

  Cách 𝐀𝐧 𝐋𝐚̃𝐨 𝟐𝐤𝐦

  Cách 𝐊𝐢𝐞̂́𝐧 𝐀𝐧 𝟔𝐤𝐦

  Sổ hồng chính chủ – Pháp lý rõ ràng – Sang tên chỉ 1 nốt nhạc

  💥💥💥Giá 8,1tr/m2 𝐂𝐮̛̣𝐜 đ𝐞̣𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̀ đ𝐞̂̉ 𝐨̛̉ 💥💥💥

  ☎️Call : 𝟎𝟗𝟔𝟖.𝟔𝟑𝟔.𝟖𝟓𝟐 – 𝐏𝐇𝐔́𝐂 𝐀𝐍

  #𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧𝐏𝐡𝐮́𝐜𝐀𝐧